Voor ouders

Informatie over het kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf (KDV) biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is volledig ingesteld op de verzorging en het spel van jonge kinderen. Dat betekent dat de ruimte en het interieur volgens landelijk geldende normen is ingericht en aangepast aan de behoeften van kinderen. De groepsruimte is huiselijk ingericht en we hebben een aparte slaapkamer waar kinderen rustig kunnen slapen. We maken ook gebruik van slaaphuisjes (lutje potjes) buiten.

Onder de kinderdagverblijven kennen we twee vormen van groepssamenstelling: de horizontale groep en de verticale groep. Wij werken met een verticale groep.

Bij de verticale groepsopbouw vormen kinderen van 0 tot 4 jaar één groep.

Rondleiding

Mocht u onze locatie willen bezichtigen dan kunt u altijd een afspraak maken.

Neem contact op

Intakegesprek

Enige tijd voordat de opvang ingaat, worden ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek wordt gecombineerd met een bezoek aan de groep waarin het kind opgevangen zal worden. Hierbij kunt u, vanzelfsprekend, kennismaken met de groepsleiding. Tijdens het gesprek zullen onder meer de volgende vragen aan de orde komen:

Wat is jullie visie op opvoeding?

Wat zijn de wensen op het gebied van kinderopvang?

Wat vinden jullie als ouders belangrijk voor jullie kind?

Heeft het kind specifieke gewoontes of gedragingen?

Wenperiode

Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op de kinderopvang. Op het kinderdagverblijf vindt er bij de start van de opvang een korte ‘wenperiode’ plaats. We proberen de overgang naar het kinderdagverblijf voor zowel kinderen als ouders zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden.

Contact met ouders

Voor de afstemming van de opvoeding thuis in samenwerking met het kinderdagverblijf vinden wij goed contact met de ouders van groot belang. We willen u graag vertellen wat er op de opvang is gebeurd en horen graag van u of er thuis nog dingen zijn gebeurd die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op de opvang.

Veel van deze informatie kan worden overgedragen tijdens het brengen en halen. U kunt bijvoorbeeld altijd de pedagogisch medewerkers aanschieten voor een kort gesprekje. Wanneer u een uitvoeriger gesprek wilt over uw kind is het verstandig om een afspraak te maken.

Bij kinderen tot één jaar worden de dagelijkse gebeurtenissen bijgehouden in een schriftje, waarin ook u als ouder uw bevindingen kunt noteren.

Wanneer iemand anders dan uzelf het kind ophaalt, dient u hiervoor uw toestemming te geven en dit even aan ons te laten weten. Zonder deze nadrukkelijke toestemming geven wij uw kind niet aan anderen mee.

Evaluatie

Naast de informele contacten is er het ‘zes tot acht wekengesprek’. Dit is een evaluatie van de gang van zaken tijdens de eerste zes à acht weken van de opvang. Tevens is er het jaarlijkse evaluatie-/oudergesprek met de groepsleidster. Aan de hand van een ingevulde vragenlijst komen alle zaken rond de opvang van uw kind aan bod.

Ouderavonden

Op de ouderavonden die jaarlijks worden georganiseerd, komen allerlei zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf aan de orde. Soms wordt iemand van ‘buitenaf’ uitgenodigd om een avond te vullen met een bepaald thema. U kunt daarbij denken aan ‘eten’, ‘slapen’, ‘angst bij kinderen’, etcetera.

Openingstijden

Openingstijden kinderdagverblijf:

Maandag 7.30 – 18.00

Dinsdag 7.30 – 18.00

Donderdag 7.30 – 18.00

 

* Op verzoek is vervroegde opvang (vanaf 7.00) of verlengde opvang (tot 18.30) mogelijk.

Dagindeling
Kinderdagverblijf

7.30 – 9.00

Kinderen brengen en vrij spelen

9.30 – 11:45

Liedjes zingen, fruit eten en drinken, voorlezen, een activiteit of buiten spelen

11:45 – 12:30

Lunch

12.30-14.00 

Slapen of rustig spelen

12.45-13.00 

Kinderen worden opgehaald

13.00 

Kinderen brengen

14.00 – 16.00

Thee met biscuitje, voorlezen, liedjes, een activiteit of buiten spelen

16.00 

Drinken en een cracker

16.30-18.00

Kinderen worden opgehaald

* Tussendoor zijn er verschoonmomenten.

* De baby’s hebben hun eigen dagindeling. Die staat in het schriftje waarmee ouders en leidsters elkaar op de hoogte houden.

Wilt u graag meer informatie ontvangen of een dagje meelopen?

Neem dan gerust contact met ons op:

0592-201245

Neem contact op