Zelfstandigheid

Kinderen vinden het leuk om iets zelf te kunnen. Wij vinden het belangrijk voor verfhandjeshun ontwikkeling om deze zelfstandigheid te prikkelen. Dit begint al bij baby’s en wordt, afgestemd op het niveau, door ons gestimuleerd en uitgebreid.

Door in onze groepsruimte vrijwel al het materiaal op kindhoogte te plaatsen, kunnen de kinderen zelf iets uitkiezen en pakken. We laten ze zoveel mogelijk vrij in het proberen en ontdekken. We stimuleren dit door het geven van tips of het bieden van uitdagingen. Zo leert het kind zijn persoonlijke kwaliteiten kennen en ontwikkelen.
Door experimenteren bevorderen we de ontwikkeling.